River Art

Painting Rose

Schilderij Roos

2001 Painted On Aquila Deborah’s Request
By glenn van der mull

2001 Op Verzoek Van Aquila Deborah
Door glenn van der mull Geschilderd

Sculpture Breaking Of the Fifth Seal
Revelation 6:9-11

Sculptuur Breken Van het Vijfde Zegel
Openbaring 6:9-11

Psalm 87…. SPECIFICALLY Verse 5 !

The Glories Of The City Of God
His Foundation Is In The Holy Mountains.
The Lord Loves The Gates Of Zion
MORE THAN all the dwellings Of Jacob.
Glorious Things Are Spoken Of you,
O City Of God! Selah
“I will make mention of rahab and babylon
to those who Know Me;
Behold, O philistia and tyre, with ethiopia:
‘this one was born there.’ ”
5 >>> And Of Zion It Will Be Said,
>>> “This one and that one WERE BORN IN HER!!!
TRUE Rebirth TAKES PLACE IN ZION: THUS ALSO THE RAISING UNTO SONSHIP! Zion STRICTLY SEPARATED from the world’s spirits!!! ZION IS HOLY = IN ZION IS ONLY GLORY!
Woe, After Woe, Birth Is Taking Place…
And The Most High Himself Shall Establish Her.”
The Lord Will Record,
When He Registers The Peoples:
“This One Was Born There.” Selah
Both the singers and the Players on Instruments Say,
“All my Springs ARE IN YOU!”

Psalm 87…. SPECIFIEK Vers 5 !

De Heerlijkheid Van Sion
Een Psalm, Een Lied Van De Zonen Van Korach.
Zijn Fundament Rust Op De Heilige Bergen.
De HEERE Heeft De Poorten Van Sion Lief
BOVEN ALLE woningen Van Jakob.
Zeer Heerlijke Dingen Worden Over u Gesproken,
Stad Van God!
Ik Noem rahab en babel onder wie Mij Kennen;
Zie, de filistijn en de tyriër, met de cusjiet:
die Zijn Daar Geboren.
5 >>> Van Sion Wordt Gezegd:
>>> Man voor man IS ERIN GEBOREN!!!
De WARE Wedergeboorte VINDT PLAATS IN SION:
DUS OPVOEDING TOT ZOONSCHAP OOK!
Sion STRIKT GESCHEIDEN van de wereldgeesten!!! SION IS HEILIG = IN SION DAAR IS ENKEL GLORIE! Wee, Na Wee Vindt Er Geboorte Plaats…

De Allerhoogste ZELF Doet Haar Standhouden.
De HEERE Telt hen Erbij,
Wanneer Hij De Volken Opschrijft,
En Zegt: Deze Is Daar Geboren.
De zangers evenals zij die In Reien Dansen, Zingen:
Al mijn Bronnen ZIJN IN U!

 

Prophetic Netherlands

 

Profetisch Nederland

The Pink Lion Proclaims Isaiah 54; many wounded
women Have, Under The Anointing At Conferences,
With Gold Thread As A Prophetic Proclamation Sewn
A Stitching On The Pink Lion,
As The artist Saw Happening In her Dream; she Knew That she Had To make This Flag For Aquila Deborah, A Pink Flag With A Pink Lion,
Which Stands For The Shadow Lion Besides The Blue Flag,

With The Golden Lion, Which she Earlier Knew she Had To make For Deborah’s Partner, After he Confirmed her that he himself had Asked God In Prayer For This Flag WIth Lion;
A Match,
Set Into Motion By God; How Special; since the father of geert was young, all of his life he had been a convinced flag waver, clearly not realizing WHAT he was doing with heart and soul, under the catholic flag,
specially for the altar, built in front of his parental house;
a highly occult altar;
God Called his son geert TO TURN THIS AROUND;
The Lion Of Judah Amos 3:7+8!
How unsearchable Have His Ways Turned Out To Be;
Does He See And Know What is inside of people’s hearts; dad visser, a man with
a Special Wisdom; He Knew,
But Could not Live It Out; the catholic lock Had To
Be Broken, Aquila Deborah Knew, geert Knew.

And The Woman Encompasses A Man Jeremiah 31:22

De Roze Leeuw Proclameert Jesaja 54; vele verwonde vrouwen Hebben Onder De Zalving Op Conferenties Met Gouddraad Profetisch Proclamerend ‘N Hecht-stiksel Op De Roze Leeuw Genaaid, Zoals De kunstenares Zag Gebeuren In haar Droom; zij Wist Dat ze Deze Vlag Moest maken Voor Aquila Deborah, ‘N Roze Vlag Met
‘N Roze Leeuw, Welke Staat Voor De Schaduw-Leeuw
Bij De Blauwe Vlag, Met De Gouden Leeuw, Welke ze Eerder Wist Te Moeten maken Voor Deborah’s Partner, Nadat hij haar Bevestigde Deze Vlag Met Leeuw zelf Aan God Gevraagd Te hebben In Gebed; ‘N Match, Van Gods Wege
In Gang Gezet; Hoe Bijzonder; de vader van geert had in zijn leven van jongs van aan overtuigd, maar duidelijk niet beseffende WAT hij deed met hart en ziel in processies gevendelierd onder de katholieke vlag; speciaal voor het altaar gebouwd voor zijn ouders’ huis; mega occult altaar; God Riep zijn zoon geert DIT OM TE KEREN;
De Leeuw Van Judah Amos 3:7+8!
Hoe ondoorgrondelijk Zijn Zijn Wegen Gebleken; Ziet En Weet Hij wat er in harten zich afspeelt; pa visser; ‘n man met ‘n Bijzondere Wijsheid; Hij Wist, Maar Kon Het niet Uitleven; het katholieke slot Moest Worden Gebroken,
Wist Aquila Deborah, Wist geert
.

En De Vrouw Omvat ‘N Man Jeremia 31:22