Revelation 11 Rhema Word - 25-05-2020

RHEMAWoord Amos 5
09-06-2020 Ontvangen

Luister Naar Dit Woord Dat Ik AANHEF OVER u, Een Klaaglied,
Geroepen Huis Van Israël.

Zij is gevallen, zij zal niet meer Opstaan,
de maagd israël.
Zij ligt verlaten op haar land,
er is niemand die haar Opricht.
Want Zo Zegt De Heere HEERE:
De stad die optrekt met duizend,
zal er honderd overhouden
en die optrekt met honderd,
zal er tien overhouden
voor het huis van israël.

De Geroepen Bruid, zij die Jezus aanroepen maar Hem niet Gehoorzaam Zijn,
Ontvangen Nu Het Oordeel, Daar Er Een Reine Bruid Is Opgestaan,
Tot Wie Allen De Toevlucht Kunnen Nemen. God Oordeelt het inconsistente
Als Het Consistente Aanwezig Is.

Want Zo Zegt De HEERE Tegen het huis van Israël:
Zoek Mij En Leef!
Maar zoek niet in bethel,
in gilgal moet u niet komen
en u moet niet naar berseba trekken,
want gilgal zal zeker in ballingschap gaan
en bethel zal tot niets worden.

Het Geheim Tot Leven Is Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid Aan Al
Jezus’ Geboden,
Waarvan Mattheus 26:13 De Eerste Is; Een Diep Geheimenis; Het Hart Van De Liefde; Agapè
De HEERE Wordt niet Gevonden. Plaatsen Waar God Zich Eerder Manifesteerde, Mogen NIET vereerd worden; afgoderij! nehusthan!
Alle kerken die gemeenschap hebben met de staat door bsn, zorgverzekering, belasting betalen aan een afgodentempel, etc,
zullen in ballingschap gaan, zullen tot niets worden; leunen op egypte – Jesaja 30 –


Zoek De HEERE En Leef!
Anders Zal Hij het huis van Jozef als een VUUR Binnendringen,
het Verteren, en zal er voor bethel niemand zijn om te blussen.

Het Verterend Vuur Dat Aanhoudend in het vlees Brandt.
 
Wee hun die Recht in alsem veranderen,
die Gerechtigheid ter aarde doen liggen.
Hij Die Het Zevengesternte En De Orion Gemaakt Heeft,
Die de schaduw van de dood Verandert In Morgenlicht,
Die de dag duister maakt als de nacht,
Die het water van de zee Roept
en over het aardoppervlak Uitgiet:

HEERE Is Zijn Naam!

het zevengesternte en de orion zijn door bloedoffers containers geworden door valse aanbidding, uit deze containers wordt getapt in ongerechtigheid zodat het gehele land in bloedschuld en in sluiers hangt. Aanbidding van afgoden en het vlees; comfort; het zelf; selfish maatschappij

Die Zich Verkwikt door de verwoesting over de sterken,
ja, verwoesting komt over de vesting.

met deze bolwerken heeft men zich sterk gemaakt, is men een vesting gaan bouwen, maar de alles Wegspoelende Gesel, Zal hen Vinden, geen morgen gaat voorbij zonder Dat Hij Met De Roede Is Langsgeweest – Jesaja 28 –

Zij haten wie in de poort Opkomt Voor Het Recht,
zij hebben een afschuw van wie De Waarheid Spreekt.
Omdat u de arme vertrapt
en van hem een heffing op koren neemt,
daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen, 
maar u zult er niet in wonen;
begerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten,
maar u zult de wijn ervan niet drinken.
Want Ik Weet dat uw overtredingen veel zijn,
en uw zonden talrijk:
u drijft De Rechtvaardige in het nauw, u neemt zwijggeld aan,
u duwt armen in de poort opzij.
Daarom zwijgt de verstandige in die tijd,
want het is een kwade tijd.

Zoek Het Goede (En Dat Is niet het beste van het goede met een kleine g, Het Goede Komt Per Moment Van God, Je Behoort Online Te Zijn)
en niet het kwade,

opdat u leeft! – Openbaring 3:1-3 –


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Zal De HEERE, De God Van De Legermachten, Met u Zijn,
zoals u altijd zegt.
Haat het kwade En Heb Het Goede Lief,
Handhaaf Het Recht in de poort.
Misschien Zal De HEERE, De God Van De Legermachten, Genadig Zijn
Voor Het Overblijfsel Van Jozef.

Het Goede Liefhebben Is Helder Krijgen Hoe De Orde Van Het Koninkrijk
Op Aarde Is En Zich Daar Dan Ook Invoegen, alles Achterlaten Zoals Jezus Zegt In Lukas 14:25-35
En Hem Volgen, Waar Hij Ook Gaat En Gehoorzamen – Mattheus 26:13 Johannes 3:8 -, Laat je Onderwijzen Door De Door Hem Aangestelde Gezalfden Op Aarde. En dat zijn niet de ‘leiders’ in samenkomsten welke men kerken en conferenties noemt, deze zijn georganiseerd en opereren vóór Het Kruis, zij werken in de beweging van het oude. Hun wijnzak is niet Vernieuwd, in deze bewegingen vindt ook geen Hartsbesnijdenis plaats, het onderwijs is niet Vanuit De Geest, is niet Vanuit De Zalving, het is organisatie, het is complete Christus-ontkenning, ook al wordt er gepraat over Jezus, en zelfs gebeden, dit zijn gebeden niet naar Gods Hart; alles is binnen de kaders van de vrijmetselarij, dus alle is vrijmetselaren. Alleen Dan Kan Het Recht In De Poort Gehandhaafd Worden

 
Daarom, Zo Zegt De HEERE,
De God Van De Legermachten, De Heere:
op alle pleinen zal er rouwklacht zijn,
op alle straten zullen ze zeggen: Ach! Ach!
Akkerbouwers roept men op tot rouwbetoon,
en de klaagzangers tot rouwklacht.
En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn,

Want Ik Zal Door uw Midden Trekken, Zegt De HEERE.


Hij Zuivert Diep Uit, Bekeren Of afdalen steeds dichter naar de eeuwige dood

Wee hun die verlangend uitzien
naar De Dag Van De HEERE!
Wat Zal Voor U Die Dag Van De HEERE zijn?
Duisternis Zal Hij Zijn En geen Licht!
Het is zoals iemand die vlucht
voor een leeuw,
en een beer tegenkomt,
of die, als hij thuiskomt
en met zijn hand tegen de muur leunt,
door een slang wordt gebeten.
Zal De Dag Van De HEERE niet duisternis zijn,
en geen Licht; donkerte – zonder lichtglans erover?

God’s Oordeel Wordt Steeds Strakker over de valse kerken Aangehaald, 
Uit Liefde Dwingt Hij ze op de knieën; De Geopende Deur Door – Openbaring 4:1 –

 
Ik Haat, Ik Versmaad uw feesten.
Uw bijzondere samenkomsten Kan Ik Niet Luchten,
want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers,
Ik Schep er geen Behagen In.
En het dankoffer van uw gemest vee:
Ik Wil het niet Aanzien.
Doe het lawaai van uw liederen Van Mij Weg, 
en het getokkel van uw luiten Kan Ik niet Aanhoren!

God Gaat Voorbij aan alle goedkope samenkomsten
bij elkaar geknipt en geplakt in de geest van de vrijmetselarij
dan de samenkomsten zijn onrecht (er worden ook leugenliederen gezongen, wat men zingt komt men niet na en wat men zingt dat ziet men niet, ze zingen leugens en noemen dat Profetie)

Laat Het Recht Stromen Als Water, 
De Gerechtigheid Als Een Altijd Stromende beek.

Dus Uit het systeem, Lukas 14:25-35 Uitleven
Komen In De Mantel Van Sullamitische, Komende In De Psalm 133 Source Family
Hij Heeft Zijn Rivier Van Glorie Gegeven

Hebt u Mij slachtoffers en graanoffers gebracht
in de woestijn, veertig jaar lang, huis van Israël?
U hebt sikkut, uw koning, rondgedragen,
en kewan, uw beelden,
de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt!
Daarom zal Ik u in ballingschap voeren,
verder dan damascus, Zegt De HEERE;
God Van De Legermachten Is Zijn Naam.
– Amos 5:1-27 –


al die evangelische en kerkelijke gemeentes die sinds de jaren 60 ‘op weg’ zijn
dragen hun koningen en beelden rond, in het blijven verkondigen van een valse leer; Levensgevaarlijk! God Roeit het Uit

Voor Vorige Rhema-Woorden, Klik Hier