Jerusalem

 

The 12th Pearl Placed; Completion! 12-12-12
12 Pearls; 12 Gates Of The New Jerusalem; The Front Porch Of The Entrance
Of The Glory Gate On The Temple Mountain In Jerusalem;
THE Opened Door (Rev. 4:1), Cleared (Rev. 18:4) And Cleansed (Lam. 4:11b) from the kabbalah altar; her, babylon Repaid (Rev. 18:6), THE WAY IS FREE!; The HIGH HOLY ONE Given To Those Who Are His… (Isa. 35);
COME ON UP; WALK ON, THROUGH THE Gate.. INTO THE ETERNAL SABBATH REST (Hebr. 4)…
God ALMighty And The Lamb… IN Him no temple Is Found anymorge (Rev. 21:22), He IS THE TEMPLE… Living Water… An Ointment Poured Forth (Song 1:3b)… A Holy Priesthood; An Accomplishing Anointing
(Mat. 26:13) On Earth Established IN Zion (Lam. 4:22a)… GLORY!

 

De 12e Parel Gelegd; Completion! 12-12-12
12 Parelen; 12 Poorten Van Het Nieuwe Jeruzalem; Het Voorportaal Van De Ingang Van
De GloriePoort Op De Tempelberg In Jeruzalem;
DE Geopende Deur (Ope. 4:1) Ontdaan (Ope. 18:4) En Gereinigd ( Klaagl. 4:11b) van het kaballa-altaar; haar, babylon Vergolden (Ope. 18:6); DE WEG IS VRIJ!; De HOOG HEILIGE Gegeven Aan De Zijnen…(Jes. 35);

KOM OMHOOG; STAP DOOR, DOOR DE Poort..IN DE EEUWIGE SHABBAT RUST (Hebr. 4)…God ALMachtig
En Het Lam…IN Hem is geen tempel meer Te Vinden (Ope. 21:22); Hij IS DE TEMPEL… Levend Water…
Een Uitgegoten Zalfolie (Hgl. 1:3b)… ‘N Heilig Priesterschap; Een Volbrengende Zalving (Matth. 26:13)
Op Aarde IN Sion Gevestigd (Klaagl. 4:22a)… GLORIE!