Jerusalem

 

12-12-12 – The 12th Pearl Placed; Completion!
12 Pearls; 12 Gates Of The New Jerusalem; The Front Porch Of The Entrance
Of The Glory Gate On The Temple Mountain In Jerusalem;
THE Opened Door (Rev. 4:1), Cleared (Rev. 18:4) And Cleansed (Lam. 4:11b) from the kabbalah altar; her, babylon Repaid (Rev. 18:6), THE WAY IS FREE!; The HIGH HOLY ONE Given To Those Who Are His… (Isa. 35);
COME ON UP; WALK ON, THROUGH THE Gate.. INTO THE ETERNAL SABBATH REST (Hebr. 4)…
God ALMighty And The Lamb… IN Him no temple Is Found anymorge (Rev. 21:22), He IS THE TEMPLE… Living Water… An Ointment Poured Forth (Song 1:3b)… A Holy Priesthood; An Accomplishing Anointing
(Mat. 26:13) On Earth Established IN Zion (Lam. 4:22a)… GLORY!

 

12-12-12 – De 12e Parel Gelegd; Completion!
12 Parelen; 12 Poorten Van Het Nieuwe Jeruzalem; Het Voorportaal Van De Ingang Van
De GloriePoort Op De Tempelberg In Jeruzalem;
DE Geopende Deur (Ope. 4:1) Ontdaan (Ope. 18:4) En Gereinigd ( Klaagl. 4:11b) van het kaballa-altaar; haar, babylon Vergolden (Ope. 18:6); DE WEG IS VRIJ!; De HOOG HEILIGE Gegeven Aan De Zijnen…(Jes. 35);

KOM OMHOOG; STAP DOOR, DOOR DE Poort..IN DE EEUWIGE SHABBAT RUST (Hebr. 4)…God ALMachtig
En Het Lam…IN Hem is geen tempel meer Te Vinden (Ope. 21:22); Hij IS DE TEMPEL… Levend Water…
Een Uitgegoten Zalfolie (Hgl. 1:3b)… ‘N Heilig Priesterschap; Een Volbrengende Zalving (Matth. 26:13)
Op Aarde IN Sion Gevestigd (Klaagl. 4:22a)… GLORIE!

Magdala 1
Magdala 3
Play Video

2012 – Seven Fire Flags:

 

Proclaiming…

The Spirit Of The Lord
The Spirit Of Wisdom
The Spirit Of Understanding
The Spirit Of Counsel
The Spirit Of Might
The Spirit Of Knowledge
The Spirit Of The Fear Of The Lord
Isaiah 11:2


Massada Israel

2012 – Zeven VuurVlaggen:

 

Proclamerend…

De Geest Van De HEERE,
De Geest Van Wijsheid
De Geest Van Inzicht,
De Geest Van Raad
De Geest Van Sterkte,
De Geest Van De Kennis
De Geest Van De Vreze Des HEEREN
Jesaja 11:2


Massada Israël