God's Feasts

24/7 SHABBAT / FEASTS

IN Christ EVERY Day Trumpet Day, Every Day Atonement Day,
Every Day In ‘The Place’ Where We Praise Him; Feast!
The Holy Feasts; AN ETERNAL REGULATION;
24/7 Shabbats-Rest Hebr.4, Joh. 17, Psalm 110

For those who still are in babylon;
LISTEN TO GOD AND GET OUT! Rev..18: 4
THE TRUMPET SOUNDS; REQUEST YOU WITH GOD AND THOSE WHO ARE HIS!
Welcome To Yom Kippur, Which Flows Over In The 24/7 Shabbat; Every Day In Joy;
Every Day IN THE Father And The Lamb;
THE NEW JERUSALEM IS ESTABLISHED AND A PRAISE ON THE EARTH IN SION
Matt. 26:13, Ps.87:5
IT IS ACCOMPLISHED; FEAST!

24/7 SHABBAT / FEESTEN

IN Christus ELKE Dag BazuinDag, Elke Dag Grote Verzoendag,
Elke Dag In ‘De Hut’ Alwaar Wij Hem Loven; Feest!
De Heilige Feesten; ‘N EEUWIG Durende VERORDENING;
24/7 Shabbats-Rust Hebr.4, Joh. 17, Psalm 110

Voor hen die nog in babylon verblijven;
LUISTER NAAR GOD EN KOM ERUIT! Ope.18:4
DE BAZUIN KLINKT; VERZOEN JE MET GOD EN DE ZIJNEN! Welkom Op Yom Kippur,
Welke Overgaat In 24/7 Shabbat; Elke Dag In Blijdschap;
Elke Dag IN DE Vader En Het Lam;

HET NIEUWE JERUZALEM GEVESTIGD EN TOT LOF OP AARDE GESTELD IN SION
Matt. 26:13, Ps.87:5

HET IS VOLBRACHT; FEEST!

Studies english

Studies nederlands

VER-Gezocht? de passion 2018 bijlmer in relatie tot koningsdag groningen in de illusoire priestermantel van de vvd – UPDATE